0499 - 33 84 44 info@houtimportbest.nl

 

CO2 besparen door te bouwen in hout

Van alle traditionele bouwmaterialen heeft hout de laagste uitstoot van CO2. Door met hout te bouwen, kunnen we veel CO2 besparen. Maar hoe werkt dat?

Bomen halen door middel van fotosynthese CO2 uit de lucht en houden het vast in de vorm van hout. Dit blijft gedurende de hele levenscyclus van de boom behouden. CO2 blijft echter ook behouden tijdens de levensduur van houtproducten en nadat hout is gerecycled. Hout kan CO2 dus wel honderden jaren opslaan.

Opslag vs. uitstoot

Alle bouwmaterialen worden verwerkt met fossiele brandstoffen (zoals aardgas, olie en kolen). In vergelijking met hout verbruiken bouwmaterialen zoals metaal, beton of kunststof veel meer fossiele brandstoffen. Daarom is de uitstoot van CO2 tijdens de houtverwerking vele malen lager. Door bouwmaterialen te vervangen door hout kunnen we veel CO2-uitstoot besparen. De opslag van CO2 zal hierdoor vele malen groter zijn dan de uitstoot van CO2.

Recycling van hout

Bij het verbranden van hout komt in de afvalfase energie en warmte vrij. Dit maakt het hout neutraal qua CO2-uitstoot. Door hout als bouwmateriaal te gebruiken, verminder je het broeikaseffect. Door hout te gebruiken, draag je bij aan een groenere levensstijl.

Milieubewust werken

Bij Houtimport Best willen we graag ons steentje bijdragen aan een milieubewustere manier van werken. Daarom werken wij veelal met FSC- en PEFC-gecertificeerd hout. Bekijk hier onze certificaten.