CO2 besparen door te bouwen in hout

CO2 besparen

Van alle traditionele bouwmaterialen heeft hout de laagste CO2-uitstoot. Je kunt dus veel CO2 besparen door met hout te bouwen. Maar hoe werkt het?

Bomen nemen via fotosynthese CO2 uit de lucht op en slaan dit op in de vorm van hout. Dit blijft gedurende de levensduur van de boom vastgehouden. CO2 blijft echter ook aanwezig tijdens de levensduur van het houtproduct en zelfs nadat het hout is gerecycled. Hout slaat CO2 dus honderden jaren op.

Opslag vs. uitstoot

Alle bouwmaterialen worden verwerkt met fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Bouwmaterialen zoals metaal, beton en plastic verbruiken veel meer fossiele brandstoffen dan hout. De CO2-uitstoot van houtverwerking is daardoor vele malen lager. Het vervangen van bouwmaterialen door hout kan de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Zo wordt er meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.

Hout recyclen

Door het hout in de afvalfase te verbranden komt er energie en warmte vrij. Hierdoor is hout CO2-neutraal. Door hout te gebruiken als bouwmateriaal verminder je het broeikaseffect. Je draagt door gebruik van hout bij aan een milieubewustere manier van leven.